Generalforsamling 2022

Svejstrup 26.februar 2022

Generalforsamling i Lerbjerg-Svejstrup borgerforening

Mandag 21.marts 2022 kl. 19:30

i Lerbjerg-Svejstrup forsamlingshus

Dagsorden

 • Velkommen og godkendelse af dagsorden
 • Valg af ordstyrer og referent
 • Årsberetning fra bestyrelsen
 • Fremlæggelse af regnskab
 • Godkendelse af regnskab
 • Information om projekt udemiljø på P-pladsen med fliseplads, læmur og beplantning
 • Valg til bestyrelsen – alle er på valg grundet aflyst generalforsamling i 2021
  1. Troels (formand) ønsker ikke genvalg
  2. Svend (kasser) ønsker genvalg
  3. Ulla ønsker genvalg
  4. Mitte ønsker ikke genvalg – men fortsætter, hvis der mangler medlem til bestyrelsen
  5. Jens ønsker genvalg
 • Valg af revisorer
 • EVT

Der serveres madder, øl og vand, kaffe og the samt hjemmebag – og vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen