Generalforsamling Lerbjerg-Svejstrup borgerforening 2023

Velkommen til
Generalforsamling i Lerbjerg-Svejstrup borgerforening
Tirsdag d.28 februar 2023 kl.19.30
i Lerbjerg-Svejstrup forsamlingshus


Dagsorden.
1) Velkommen og godkendelse af dagsorden
2) Valg af ordstyrer og referent
3) Årsberetning fra bestyrelsen
4) Fremlæggelse af regnskab
5) Godkendelse af regnskab
6) Valg til bestyrelsen
Mitte er på valg og ønsker genvalg
Jens er på valg og ønsker genvalg
Den tomme plads
7) Valg af suppleanter
8) Valg af revisorer
9) Ændringer af vedtægter
10) Indkomne forslag
11) Evt.

Indkomne forslag skal sendes til bestyrelsen seneste d.20 feb. på mail til
lsborgerforening@ls_admin


Med venlig hilsen
Bestyrelsen